#009F95
1
0
107

Nules busca informador turístic per a aquest estiu

La Diputació de Castelló, a través del Patronat Provincial de Turisme, ha atorgat a l'Ajuntament de Nules una subvenció per a ajudar a la contractació d'un informador turístic durant la temporada estival 2017 per a prestar servei a la Tourist Info Nules durant els mesos de juliol, agost i setembre.

Les funcions principals seran l'atenció al públic, la realització d'estadístiques i la col·laboració en les tasques d'administració i organització que es realitzen a través de la Tourist Info.

Per a prendre part en el procés selectiu els aspirants hauran de disposar d'alguna titulació especialitzada en turisme, idiomes o altres vinculades a la dinamització de recursos turístics, així com reunir tots els requisits que s'inclouen en les bases. També es valoraran altres mèrits, com per exemple: l'experiència professional, les titulacions oficials o el coneixement d'altres idiomes i del valencià, entre d’altres.

Les sol·licituds hauran de presentar-se, mitjançant instància, en el Registre General de l'Ajuntament en horari d'oficina o a través de la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquestes hauran d'incloure tota la documentació a aportar especificada i hauran de presentar-se dins del termini establit, del 15 al 20 de juny, els dos inclosos.

 

Vincle a les bases:

https://nulessitae.dipcas.es/sitae/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do;jsessionid=957A5B733D6922075FAD27C97E06E3BD?accion=Inici&idEdictoSeleccionado=24821

 

Etiquetes