#
13
0
17

Nules incrementa el pressupost en més de mig milió d’euros

García “hem aprovat un pressupost responsable en el qual el deute es redueix quasi el 10%”

El pressupost aprovat per l’Ajuntament de Nules per a l’exercici de 2018 té una quantitat de 12.541.678,42 euros, una xifra superior a l’any passat en més de 700.000 euros. Davant d’això l’alcalde de Nules, David García, comenta que “és el més quantiós de tota la legislatura, un pressupost responsable amb una previsió per a complir la regla de la despesa i a més segons els informes tècnics ens permet tindre una estabilitat pressupostària. I el més important és que en tancar el pressupost de l’any 2018 el deute està prop d’un 10% davant el 31% que ens varem trobar al inici de legislatura”. Un dels compromisos de l’actual equip de govern és acabar la legislatura amb un deute proper al 0%.

Cal destacar que, per segon any consecutiu l’Ajuntament de Nules ha aprovat el pressupost dins d’aquest any la qual cosa significa que al mes de gener ja estarà en vigor i no serà necessari prorrogar-lo.

Altre dels aspectes que ressalta García del pressupost és que “no hi ha increments de taxes ni d’impostos per la qual cosa estem complint un dels nostres compromisos de govern que és congelar els tributs municipals”.

Per la qual cosa assenyala que a diferència d’exercicis anteriors, “la reactivació econòmica ens permet obtindre més ingressos per ICIO ja que s’estan registrant més obres i per ocupació de la via pública sol·licitada per a obrir terrasses, també tenim més ingressos derivats de la gestió de diferents serveis municipals que hem tret a licitació pública i que fins ara no tributaven com ara el bar de l’Estany o del camp de futbol”.

El capítol de personal és el que ha tingut un dels majors increments en relació amb l’exercici anterior ja que se l’ha dotat amb 600.000 euros més amb els quals es farà contractació pròpia i s’equipara el personal subvencionat amb personal propi de la mateixa categoria professional, i un augment generalitzat del salari de l’1’5%.

Inversions

A inversions es destina 4.800.000 euros i es materialitzaran amb la pavimentació dels carrers del recinte emmurallat de Mascarell; noves fases de condicionament de camins rurals i de construcció de nous nínxols al cementeri; es seguirà també en aquest exercici amb la remodelació i accessibilitat d’edificis municipals i voreres; construcció d’una via biosaludable al nucli urbà i ampliació del carril bici; a més, una vegada adaptat a la normativa vigent es finalitzarà el PAI Alfondeguilla.

També s’ha previst reinvertir el romanent de l’any 2017 en la remodelació conjunta del Casal Jove i Casa de la Cultura, i l’ampliació de la piscina municipal amb la construcció de nous vestidors i d’un vas més xicotet per a xiquets i persones majors.

Una altra de les novetats d’aquest pressupost es posar en marxa un projecte per a donar solució als excrements de gossos a la via pública, de manera que es recollirà l’ADN dels gossos censats, “creiem que pot ser una solució per a acabar amb aquesta problemàtica ja que així serà més fàcil posar una sanció a qui corresponga”, matisa García.

“La gestió realitzada per aquest equip de govern ens porta a tancar els exercicis amb superàvit i amb romanent de tresoreria”, conclou l’alcalde de Nules.

Etiquetes