Benicato
Benicato
Dilluns, Maig 7, 2012 - 13:15
Benicató
Imágenes: 

Benicató era una important vila romana rural que era alhora explotació agrícola i residència. Se situa als voltants de la ciutat, entre els actuals horts de tarongers,  a uns 2,50 quilòmetres de l'actual línia de costa. Degué estar habitada entre el segle I aC i el IV dC i degué tindre el seu període d'esplendor al segle II dC.
 
Va ser descoberta el 23 de desembre de 1955 quan es realitzaven faenes agrícoles a la zona. La Diputació va expropiar els terrenys i el 1956 va començar l'excavació, en la qual es van treballar uns 2500 m2 d'extensió, que incomprensiblement quedaren abandonats durant 20 anys, cosa que provocà la pèrdua de moltes de les restes. El 1973 es van reanudar els treballs i, posteriorment, Benicató va ser cedit a l'Ajuntament de Nules, que s'encarrega de la seua conservació fins a l'actualitat.

Les intervencions del SIAP es basaren principalment en dos objectius prioritaris; d'una banda, l'excavació de determinats sectors intactes i, d'altra banda, la neteja de l'àrea excavada, a fi de procedir en un futur a la reconstrucció de les ruïnes i a condicionar el lloc per a la visita pública.

La part central de la vila presenta un peristil o galeria porticada amb bases de columnes de pedra calcària grisa blavenca, amb una amplària de 2,50 metres, que discorre per tot l'entorn d'un pati quadrangular d'uns 16 metres de costat, al centre del qual apareix un dipòsit o piscina circular de 7,60 metres de diàmetre, al qual s'accedeix per un corredor amb paviment d'opus testaceum.

Es reconeixen actualment 35 departaments, dels quals els millors conservats són els situats al sector oriental, on destaca la presència d'un hyposcaustum que conserva els arcs de rajola. Només dos departaments més oferien paviments de mosaics amb motius geomètrics en blanc i negre, mentre que els altres responen a altres funcions indeterminades amb paviments de terra endurida, si bé, d'entre estos, alguns estarien destinats probablement a usos d'emmagatzemament davant la presència de restes de grans tenalles o dolls.

Els materials ceràmics assenyalen el seu origen en un moment final del període romanorepublicà, per a assolir el seu major apogeu econòmic en la segona meitat del segle II, moment en el qual es va remodelar el peristil porticat i es va construir la piscina, junt als paviments de mosaic. Tot el conjunt es va prolongar fins a mitjan segle III, segons sembla provar les monedes que es trobaren incrustades entre el pis del mosaic i la capa de morter que amb posterioritat el va recobrir. Després del període de crisi que suposen les invasions de francs i alemanys ocorregudes durant mitjan segle, la vila continuà perdurant lànguidament fins al segle VI, moment en qual fou abandonada definitivament.

La Diputació Provincial va acordar el 1996 aprovar un projecte arquitectònic de consolidació de cimentacions, murs, paviments i estructures constructives del jaciment amb la finalitat d'adequar-lo a la visita pública.

D D D D D D D
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal