Dimarts, Maig 15, 2012 - 12:15
Campayes

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE LA NECESSITAT D'ARREPLEGAR ELS EXCREMENTS DELS GOSSOS  EN LES VIES PÚBLIQUES

La Policia Local de Nules ha iniciat una nova campanya de control d’excrements canins amb la qual s’intensificaran els controls en el nucli urbà. Es controlarà els propietaris de gossos perquè complisquen amb la seua obligació d’arreplegar els excrements canins i que estos no siguen una molèstia per a la resta de veïns.

La campanya tindrà dos fases; la primera serà informativa, s’iniciarà el 16 de febrer i finalitzarà el 8 de març. Amb esta campanya es pretén “conscienciar els ciutadans que tenen animals de companyia i millorar la neteja de parcs i carrers del municipi”.

A més de l’obligatori xip subcutani que col·loca el veterinari en els animals, l’amo ha de portar una targeta identificativa o la cartilla de vacunació.

Els agents de la policia local establiran controls periòdics a través de lectors de xips per a comprovar que tots els gossos estan perfectament identificats.

D’esta manera s’actualitzarà el cens municipal de gossos, es comprovarà que reuneixen les condicions higienicosanitàries i que estan correctament vacunats.

Es recorda que tots els gossos tenen l’obligació de portar corretja i, a més, els catalogats com a potencialment perillosos han de portar boç, no podent estos últims passejar entre les 7 h i les 22 h pels parcs i jardins públics, voltants de centres escolars, mercats, centres recreatius o esportius, i en general en les zones públiques caracteritzades per un trànsit intens de persones.

La segona fase de la campanya s’iniciarà el 9 de març i es procedirà a denunciar les infraccions que es detecten.  La quantia de les sancions van des dels 30 € fins als 750 €.

CAMPANYA CONTROLS RECOL·LECCIÓ CÍTRICS (ESPIGOLADA)

La Policia Local de Nules, des de finals del mes de gener, ha iniciat una sèrie de controls de la recol·lecció de cítrics al camp (la coneguda espigolada).
       
Els controls s’efectuen en la mateixa parcel·la on estant efectuant la recol·lecció i als magatzems on són entregades i venudes les taronges.
 
La fotografia mostra com un agent de la Policia Local s’entrevista amb dos persones i comprova que han sol·licitat per escrit la corresponent autorització al propietari de la parcel·la per a poder efectuar la coneguda espigolada.
 
Des de fa uns 10 dies que es va iniciar la campanya, s'han efectuat aproximadament unes 50 comprovacions, algunes s'efectuen al camp altres s'efectuen als comerços on són entregades les taronges.
 
Una vegada localitzada una activitat se sol·licita a la persona que esta efectuant la recol·lecció, o bé al conductor del vehicle si el control s’efectua en el comerç, la corresponent autorització per escrit per a efectuar la recol·lecció de cítrics, es comprova que es troba perfectament omplida (propietari de la parcel·la, superfície aproximada, quilos estimats, dies autoritzats de recol·lecció, matrícula vehicle autoritzat per al transport, comerç de destinació de cítrics, etc).

La fotografia de la dreta mostra com la Policia Local ha donat l’alto al terme municipal, a una furgoneta que transportava uns quants caixons de taronges. El policia verifica si reuneix tots els requisits per a efectuar la pràctica de l’espigolada.

CAMPANYA CONTROLS ITV CICLOMOTORS (DEL 6 DE FEBRER AL 8 DE MARÇ DE 2009)

8 de març de 2009, inicia una nova campanya de seguretat viària dirigida a controlar la Inspecció Tècnica dels Ciclomotors.  Es recorda l’obligació d’estos vehicles de ser sotmesos a esta inspecció en complir els tres anys d’antiguitat.

L’objectiu de la campanya és comprovar que els ciclomotors que circulen per la localitat de Nules estan sent presentats a inspecció tècnica, i d’esta manera assegurar que els vehicles reuneixen les condicions necessàries, quant a emissió de pertorbacions acústiques, homologació de components, matriculació, possibles alteracions en motor, etc., que garantisquen la seua correcta circulació pels nostres carrers i eviten causar molèsties a la resta d’usuaris i veïns de la localitat.

Els controls s’efectuaran en distints carrers de la localitat, en dies i horaris aleatoris per agents de la Policia de Nules.

Des de la Direcció de la Policia Local es recalca que el nivell de compliment de la nova normativa està sent molt baix i recorda la gravetat de no portar el vehicle a la revisió, no per qüestions econòmiques, sinó per la pròpia seguretat i per la dels altres conductors i vianants.

CAMPANYA DE LA ITV OBLIGATÒRIA PER A  CICLOMOTORS   DE MÉS DE TRES ANYS 

Els ciclomotors, quads i quadricicles de la Comunitat Valenciana de més de 3 anys disposen del període comprés entre el 22 de setembre de 2008 i el 21 de gener de 2009 per a passar obligatòriament la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). El Reial Decret 711/2006, de 9 de juny, estableix que la ITV han de passar-la tots els vehicles definits com a ciclomotors de dos, tres o quatre rodes. Els de dos han de fer-ho als tres anys de la seua matriculació i la resta als quatre anys. Les successives inspeccions, en ambdós casos, seran cada dos anys.

La prova consistirà en una inspecció mecànica, una inspecció de fonometria, una inspecció de velocitat màxima i una inspecció de emissió de gasos.

L’objectiu és tindre un parc mòbil en perfecte estat de revisió per a reduir, en la mesura que siga possible, els accidents derivats de fallades de fre, pneumàtics o senyalització, a més de respectar el mediambient, no superant els nivells sonors i d’emissió de gasos permesos.

La Policia Local de Nules i l’empresa concessionària de la Inspecció Tècnica de Vehicles han iniciat una campanya per a facilitar als conductors de ciclomotor el fet de poder sotmetre els seus vehicles a la inspecció en la localitat de Nules. Durant el dia 22 de gener de 2009, amb horari de 8.30 h a 16.30 h, una unitat mòbil estarà en el municipi.

Per a sol·licitar la inspecció, cal personar-se en les dependències de la Policia local de Nules, lloc on es comunicarà l'hora i el lloc, Per a acudir a la sol·licitud de la revisió, cal aportar el permís o la llicència del ciclomotor i el seu certificat de característiques tècniques.

La ITV entregarà el certificat i un informe de la inspecció, així com un adhesiu que els ciclomotors hauran de portar obligatòriament. La sanció per no passar la ITV o per no portar l’adhesiu és de 150 euros.

CAMPANYA DE CONTROLS PREVENTIUS DE TRÀNSIT I SEGURETAT CIUTADANA

La Direcció de la Policia Local ha realitzat en el període estival una campanya de controls preventius d’alcoholèmia, de sorolls de ciclomotors, de velocitat i de seguretat ciutadana, principalment en la zona urbana de la població i la platja de Nules.
 
La campanya es va iniciar el dia 1 de juliol i es va allargar fins al 31 de juliol de 2008.
 
L’objectiu principal d’esta campanya va estar orientat a garantir la seguretat viària i la seguretat ciutadana durant el període estival

D D D D D D D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal