Dimarts, Maig 15, 2012 - 12:30
Consells

PREVENCIÓ DE FURTS AL MERCAT

 • Porteu només els diners necessaris i distribuïsca'ls a les seues butxaques. Eviteu portar la cartera, els diners i documents de valor a la butxaca posterior del seu pantaló.
 • No descuideu les seues pertinences; en el cas de les dones, les bosses de mà hauran d’anar creuades en la part davantera, amb la solapa i dispositiu de tancament cap a l’interior. Dins de la bossa de mà, caldrà portar només l’imprescindible i mai objectes de valor com a grans quantitats de diners en efectiu, joies o talons bancaris.
 • Quan estigueu realitzant la compra, observeu amb atenció les persones pròximes i no perdeu el contacte amb el vostra bossa de mà. Abans de pagar, no deixeu el portamonedes en l’interior del carret de la compra, mantingueu-lo en la mà.
 • Eviteu xocs amb altres persones o que se vos acosten massa. Desconfieu de les ofertes de carrer per a netejar-li una taca o dir-vos que vos ha caigut alguna cosa. Potser aprofite l’oportunitat per a llevar-vos la cartera.
 • Si sou assaltats, cridar o demanar socors pot intimidar a l’assaltant, així com atraure l’atenció d’altres persones perquè acudisquen en la vostra ajuda.
 • Observeu les característiques essencials de l’assaltant (edat, estatura, color de pèl, trets del seu rostre, nacionalitat, accent en parlar, vestimenta, direcció de la fugida, vehicle utilitzat, etcètera). Com més precisa siga la vostra informació, majors seran les possibilitats de localitzar el delinqüent i recuperar els objectes sostrets.
 • Si són diversos els assaltants, procureu centrar-vos en un d’ells, el que tingueu més pròxim o el que més destaque. Açò servirà per a descobrir posteriorment la resta del grup.
 • Després d’haver-se comés el delicte, si li és possible, aviseu la Policia Local i expliqueu-los tot el que recordeu.
 • Mentre espereu l’arribada de la Policia Local, anoteu les vostres observacions, no feu comentaris amb els altres sobre el succés, ja que podrien mesclar-se amb les vostres pròpies impressions.

ÚS DE LA BICICLETA      

La Policia Local de Nules vos informa continuació d’uns consells pràctics, per a l’ús correcte i segur de la bicicleta, sobretot ara que s’aproxima el bon oratge, el període estival, moment ideal per a fer ús de la bicicleta i practicar un esport sa per a qualsevol edat, mantenint sempre unes normes de conducció i respectant en tot moment les normes de trànsit.

 • Per la seua seguretat, utilitzeu el carril bici sempre que pugueu.
 • Es recomana sempre l’ús del casc de protecció.
 • Procureu portar roba clara o de colors vius, per a fer-se veure.
 • De nit, utilitzeu llums al davant i al darrere.
 • De nit, useu reflectors en la bicicleta o en la vostra roba.
 • Useu el timbre de la vostra bicicleta per a avisar de la vostra presència.
 • Conserveu en bon estat les rodes i els frens de la bicicleta.
 • Circuleu sempre per les voreres molt lentament, fins i tot abaixeu-vos-en quan siga necessari i eviteu espantar la gent, especialment quan no vos poden veure.
 • Quan circuleu, separeu-vos dels portals de cases i comerços, i sobretot de les portes dels cotxes aparcats, mantingueu una distància de seguretat.
 • Sigueu respectuós amb els vianants: els ciclistes hauran d’extremar les precaucions en aquells trams de coexistència amb vianants i hauran de fer notar la seua presència, en especial en zones de gran concentració de vianants en què predominen xiquets i persones majors. En els punts de confluència entre el vianant i el ciclista, la prioritat serà de vianants i el ciclista urbà haurà de reduir la seua velocitat a 5 km/h.
 • Controleu la seua velocitat: es recomana no circular a més de 15 km/h en nucli urbà i en carretera màxim 40 km/h, i sempre adequant la velocitat a les circumstàncies de la via.
 • Respecteu els senyals de circulació: botar-se un semàfor en roig o no fer cas a un senyal de Cediu el pas o d'Stop pot eixir-vos molt car.
 • El ciclista ha de respectar les normes de trànsit.

 

 

 

QUÈ FER EN CAS D’ACCIDENT, PART AMISTÓS

Quan ens veiem implicats en un accident, el primer és mantindre la calma, verificar si hi ha algun ferit i, si és així, telefonar ràpidament a Policia Local de Nules o al 112 per a poder iniciar el protocol d’accidents i donar una ràpida evacuació a la persona o persones ferides.

Quan estigueu implicat en un accident simple, amb només danys materials, haureu d’omplir el corresponent PART AMISTÓS D’ACCIDENTS.

El document pel qual l’assegurat comunica al seu assegurador la idea de determinat accident, és el comunicat europeu d’accident, també denominat part amistós. Actualment la majoria de les asseguradores utilitzen este imprés per a la declaració dels sinistres i s'engloben en una sèrie de convenis entre companyies d’assegurances, CIDE, ASCIDE.

Este imprés, homologat en quasi tots els països de la Unió Europea, ha de ser omplit en el moment de l’accident pels conductors implicats i l'han de signar conjuntament.

El comunicat correctament omplit agilitza la tramitació dels expedients, ja que els acords entre les asseguradores estableixen el grau de culpabilitat de cada conductor i permeten una indemnització més ràpida al perjudicat en un sinistre.

Amb caràcter previ a uns consells per a confeccionar correctament el comunicat amistós, cal tindre en compte que l’acord esmentat anteriorment entre les asseguradores (CIDE, ASCIDE)   fa referència només a danys materials; no té validesa si el sinistre es produeix entre més de 2 vehicles, o si alguna de les asseguradores no està adherida als convenis que donen origen a este sistema, i és eficaç també per als altres sistemes de reclamació, aportant les dades imprescindibles per a poder reclamar els danys pertinents.

L’imprés està compost per un formulari de 2 fulls autocopiatius. Una vegada omplit i signat pels conductors, cadascun ha de quedar-se amb una de les dos còpies per a entregar-la al seu agent d’assegurances i comunicar-li l’accident i les seues circumstàncies, perquè puga procedir amb la seua tramitació.

TINGUEU SEMPRE EN COMPTE: MANTINDRE LA CALMA I EVITAR LES DISCUSSIONS. LES ASSEGURADORES S’ENTENDRAN.

CONSELLS PER A OMPLIR EL COMUNICAT AMISTÓS

 • 1. Tranquil·litzar-se i començar a escriure de manera clara i concisa.
 • 2. Cal fer constar, sempre, la data i el lloc on es produeix l’accident.
 • 3. Si hi ha ferits, encara que siguen lleus, s’ha de consignar en esta casella.
 • 4. Cal fer constar, si es produeix, que en l’accident intervenen més de 2 vehicles, o hi ha animals o coses implicades.
 • 5. Les declaracions dels testimonis poden arribar a ser molt importants per a la determinació de la culpa. Escriviu clarament la seua identitat i les dades que permeten la seua localització.
 • 6. Verifiqueu que les dades de l’assegurat, vehicle i asseguradora han sigut correctament omplits per l’altre conductor.
 • 7. Revisar una adreça o un nom oblidats, un número de matricula incorrecte, una entitat d’assegurances no identificada, un número erroni en la pòlissa,  són altres tantes dades que retarden la liquidació del sinistre.
 • 8. En cas d’accident amb un estranger, demaneu-li la Carta Verda o Certificat Internacional d’Assegurança.
 • 9. Les dades relatives al conductor, que ha de reunir els requisits exigits per l’asseguradora en el moment de la contractació de la pòlissa.
 • 10. Heu d'assenyalar-hi la part del vehicle afectada pel sinistre.
 • 11. Heu d’indicar-hi els danys produïts en el vehicle.
 • 12. En les circumstàncies, heu d’indicar-hi les que han concorregut en l’accident, sense oblidar mai indicar el nombre de caselles signades tant a allò relatiu al seu vehicle com en l’altre implicat. Per exemple, quan l’altre conductor està parat, heu d'assenyalar la casella 1; quan circuleu en plaça de sentit giratori heu d’assenyalar la casella 7; etc.
 • 13. Un croquis clar, assenyalant amb precisió en l’eix de la calçada, indicant els sentits de la marxa, el punt de xoc inicial, la posició dels vehicles en el moment del xoc i la direcció seguida, permet establir correctament les circumstàncies de l’accident.
 • 14. Si teniu observacions particulars, feu-les en esta casella i en l’acte. Si l’altre conductor fa alguna precisió inexacta, indiqueu-ho en este apartat.
 • 15. Perquè siga vàlida la declaració amistosa, ha d’estar signada pels 2 conductors.
 • 16. Si podeu aportar fotografies, testimonis o proves a favor vostre, quan acudiu al vostre agent d’assegurances comuniqueu-li-ho quan li entregueu el comunicat amistós.
 • 17. Si vos trobeu nerviós, necessiteu ajuda o alguna circumstància especial, telefoneu a la Policia Local de Nules, l’oficial o agents de servei vos ajudaran per a omplir correctament el corresponent part amistós i la seua tramitació, en este cas també hauran d’aportar una fotocòpia del part amistós, per a la realització del corresponent informe d'accident, que confeccionaran  els policies actuants i que posteriorment podrà ser sol·licitat per les companyies d’assegurances dels implicats.

*JA NO PODEU MODIFICAR RES DESPRÉS D’HAVER SIGNAT I SEPARAT LES CÒPIES. LES CÒPIES ENTREGADES A LES RESPECTIVES COMPANYIES D’ASSEGURANCES HAN DE SER UNA CÒPIA EXACTA DE L’ALTRA *

Recordeu que sempre podreu sol·licitar l’ajuda de la Policia Local de Nules.

MESURES DE SEGURETAT PER ABSÈNCIA EN EL DOMICILI HABITUAL

En vacances, caps de setmana o durant un temps prolongat d’absència en el seu habitatge, és quan hem de posar els mitjans per a evitar que algunes persones es puguen aprofitar d’esta situació; si disposa d’alarma, recordeu connectar-la, si per contra no disposa d’un sistema d’alarma connectada a central, a continuació els donem alguns consells pràctics.

 • No deixeu mai jocs de les claus de reserva en llocs estratègics.
 • Proporcioneu el joc de claus de reserva a algú de confiança.
 • No comenteu l’absència amb persones desconegudes.
 • No comenteu la tornada amb persones desconegudes.
 • Si l’absència fóra prolongada, procureu que no s’acumule correspondència en la bústia de l'habitatge, per a la qual cosa és aconsellable demanar a algú que s’encarregue d’arreplegar-la.
 • No deixeu mai els diners ni els objectes de valor a casa. Hi ha distintes entitats de crèdit que es fan càrrec d’estos objectes durant les vacances.
 • Deixeu sempre a un familiar pròxim a l'habitatge o a un veí de confiança una adreça i un telèfon de contacte durant l’estada fora de casa.
 • Instal·leu un rellotge programable que encenga i apague el llums, la ràdio o la televisió, en diferents horaris, de manera que se simule que esteu a l'habitatge.
 • Feu un inventari dels objectes personals i indiqueu la marca, el tipus, el número de fabricació i marqueu-los. D’esta manera, dificultareu la circulació i venda dels objectes en cas de ser robats i facilitarà el treball de la Policia Local, i podran ser tornats si es recuperen els objectes denunciats als seus propietaris. 
 • No obriu la porta a persones desconegudes i menys si diuen que van a un altre pis. Utilitzeu l’espiera i la cadena de seguretat.
 • Desconfieu dels serveis tècnics que no s’hagen sol·licitat. Exigiu sempre una acreditació o intenteu confirmar-ho amb l’entitat corresponent.
 • Si es nota qualsevol soroll o cosa estranya o vos trobeu en risc o perill, no intenteu comprovar les sospites. Telefoneu directament a la Policia o  al telèfon d’emergència 112,  número fàcil de recordar, que vos posarà en contacte amb nosaltres.

La Policia Local de Nules disposa d'un avançat sistema informàtic enllaçat directament amb el centre de coordinació d’emergències de la Comunitat Valenciana i així podem atendre el vostre requeriment amb la major celeritat possible; de manera que des del moment de la telefonada s'inicia un protocol d’actuació encaminat a donar una urgent resposta al ciutadà requerisca els serveis de la Policia Local de Nules, la qual està a la vostra disposició les 24 hores del dia durant tot l’any.

POLICIA LOCAL DE NULES URGÈNCIES 24 HORES: 964 67 01 64

D D D D D D D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal