Dimarts, Maig 15, 2012 - 12:45
Funcions de la Policia Local

LLEI ORGÀNICA 2/86, DEL 13 DE MARÇ, DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT

Art. 53.  Els cossos de Policia Local hauran d'exercir les funcions següents :

a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i la vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.

b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit al nucli urbà, d'acord amb el que s'establix en les normes de circulació.

c) Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.

d) Policia Administrativa, en allò relatiu a les ordenances, bans i altres disposicions municipals, dins de la seua competència.

e) Participar en les funcions de Policia Judicial en la forma establida en l'art. 29.2 d'esta Llei 2/86. Per al compliment de la funció tindran caràcter col·laborador de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, el personal de policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals.

f) La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de Protecció Civil.

g) Efectuar diligències a prevenció i a totes les actuacions que tendisquen a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establiten les Juntes Locals de Seguretat.

h) Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això.

i) Cooperar en la resolució de conflictes privats quan siguen requerits per a això.

Les actuacions que practiquen els cossos de Policia Local en l'exercici de les funcions previstes en els apartats c) i g) de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat, posteriorment hauran de ser comunicades a les forces i cossos de seguretat de l'Estat competents.

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL I ESTRUCTURAL

1. DIRECCIÓ DE LA POLICIA LOCAL DE NULES

La Direcció del cos de la Policia Local de Nules l'ocupa un inspector i té com a funció principal el mandat i la direcció del cos de la Policia Local. En la foto de l'esquerra es mostra el moment del lliurament d'un vehicle patrulla per part de l'alcalde a l'inspector en cap per al compliment de les funcions pròpies d'esta Policia Local.
 
Funcions específiques de la Direcció:

 • Dirigeix i distribueix els serveis
 • Coordina i gestiona les distintes seccions
 • Planifica i realitza estudis policials i de trànsit
 • Protocols d'urgència i simulacres
 • Relacions amb els mitjans de comunicació, associacions, institucions i altres administracions
 • Planificació de la formació d'agents
 • Estadístiques delinqüencials
 • Estudi d'accidents de trànsit
 • Memòries anuals de serveis
 • Arxiu i gestió de documentació policial
 • Operatius especials per raons del servei
 • Altres tasques ordenades des de l'Alcaldia

2. ADMINISTRACIÓN POLICIAL

2.1 ATENCIÓN AL CIUDADANO

Servicio de retén Policía Local  24 Horas. Urgencias 24 Horas. 964 67 01 64    
Atención emergencias 112

2.2 NEGOCIADO DE SANCIONES

Atención al Público de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 horas

 • El negociado de sanciones es un departamento formad  por un Agente, y como función principal se encarga de todo lo referente a la Tramitación de expedientes sancionadores, por denuncias a infracciones de tráfico interpuestas por ésta Policía local, la unidad se encuentra operativa según su horario de atención al público, ofreciendo el servicio en las dependencias propias de la Policía Local de Nules
 • Gestión integral de multas
 • Registro interno para la solicitud de pliegos de descargo
 • Tramitación de expedientes por denuncias de tráfico
 • Quejas vecinales

2.3 INFORMES Y ATESTADOS

 • Recepción de solicitudes de Compañías de Seguros
 • Informe interno accidentes sin heridos
 • Informe accidentes solo daños
 • Partes de servicio
 • Atestados de accidentes con heridos
 • Informes de servicios
 • Diligencias Judiciales
 • Diligencias preventivas
 • Actas administrativas
 • Gestión de vados
 • Gestión de vehículos abandonados
 • Informes de empadronamientos
 • Informe de reagrupación familiar

2.4 OBJETOS PERDIDOS

 • Entrada y registro de objetos perdidos
 • Salida de objetos perdidos
 • Documentación extraviada
 • Registro de objetos recuperados

2.5 MANTENIMIENTO POLICIAL

 • Vehículos policiales
 • Equipamiento de vehículos patrulla
 • Uniformidad y armamento
 • Señalización de controles
 • Material policial
 • Dotación

2.6 GESTIÓN INFORMÁTICA

 • Información en la web del Ayuntamiento de Nules, sección Policía Local
 • Gestión Informática de documentos policiales
 • Formularios internos
D D D D D D D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal