Dimarts, Maig 15, 2012 - 10:30
Omic

Horari d'atenció al ciutadà:  de 9 a 14 hores de dilluns a divendres

Telèfon:  964 67 00 01  (ext. 172)

 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Nules

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei públic oferit per l'Ajuntament de Nules que té com a finalitat prestar informació, orientació i assessorament en matèria de consum al conjunt dels ciutadans que siguen destinataris finals de béns, productes o serveis (no són destinataris finals els que compren, emmagatzemen o utilitzen béns o serveis destinats a processos de producció, de comercialització o de prestació a tercers.)

Així mateix, l'OMIC s'encarrega de la recepció, tramitació i mediació de les reclamacions que es presenten pels ciutadans en matèria de consum, i remet als serveis territorials de Consum de la Generalitat Valenciana les reclamacions en què no hi haja un acord a través de la mediació.

Quant als temes que comprén l'actuació de l'OMIC, es troben pràcticament tots els relacionats amb el consum dels ciutadans, entre els quals destaquen:

- Béns (electrodomèstics, automòbils, joguets, roba, etc.).

- Serveis (transporte, turisme, tintoreries, hoteleria, etc.).

- Subministraments (telefonia mòbil i fixa, electricitat, aigua, etc.).

No obstant això, en la prestació de determinats serveis el ciutadà ha d'acudir a altres organismes per a la presentació de reclamacions, com per exemple:

- Bancs (s'ha d'acudir al Defensor del Client de cada entitat bancària i, en cas de no estar d'acord amb la resolució de la dita institució, també es pot acudir al Comissionat per a la Defensa dels Clients de Serveis Financers, que està adscrit al Banc d'Espanya.

- Assegurances (s'ha d'acudir al Defensor del Client de cada entitat asseguradora i, en cas de no estar d'acord amb la resolució de la dita institució, també es pot acudir al Comissionat per a la Defensa de l'Assegurat i Partícip en Plans de Pensions, adscrit a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions).

L'OMIC es troba ubicada a la planta baixa de la casa consistorial, situada a la plaça Major, amb un horari d'atenció al ciutadà de 9 a 14 hores, i el número de telèfon és el 964670001.

Durant el primer semestre de 2011 s'han tramitat a través de l'OMIC de l'Ajuntament de Nules 58 reclamacions, de les quals, sobretot en matèria de telefonia mòbil, s'ha obtingut un percentatge altíssim de resolucions favorables al ciutadà.

D D D D D D D
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal